🐈Помощ за котето Харди 🐈Help for Hardy the kitten

Животни 0/0
26 Дарители
340.95 EUR дарени от 1543 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Марина Георгиева
Бенефициент
коте Харди
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Марина Георгиева организира кампания за коте Харди
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

27-ми юни 2023
Благодарим от сърце на всички отзовали се. Новините за Харди са, че състоянието и се подобри и се закрепи трайно. Останаха неврологични дефицити, които засягат най-вече способността и да се изпишква сама (необходима е мануална стимулация) , както и двигателната и способност (леко изкривена и приклекнала походка). Тези дефицити обаче ни най-малко не и пречат да си живее като всички останали котета - щастлива, игрива и лакома. След изписването от клиниката миналата година Харди беше настанена в приемен дом, който се превърна в нейн постоянен и е в ръцете на всеотдаен ангел-хранител. Наложи се да погасим със заем сметката към клиниката, която беше в размер на 2157 лв и сме много благодарни на всички дарили в този труден за Харди и за нас момент. Прилагаме документ за извършения превод. Thank you from the bottom of our hearts to everyone who responded. The news for Hardy is that her condition has improved and is permanently fixed. There remain neurological deficits that mostly affect her ability to pee on her own (need manual stimulation) , and her motor ability (slightly crooked and crouched gait). However, these deficits do not prevent her from living like all other kittens - happy, playful and greedy. After being discharged from the clinic last year, Hardy was placed in a foster home that has become her permanent home and is in the hands of a dedicated guardian angel. We had to pay off the clinic bill, which was £2,157, with a loan and are very grateful to everyone who donated at this difficult time for Hardy and for us. We enclose herewith proof of the transfer.
415.41 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.