Дарители по кампания - Помощ за куче Тара


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

39.88 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
78.3 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
47.71 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
63.23 лв. преди 4 месеца
97.13 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
38.87 лв. преди 4 месеца
14.25 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
28.64 лв. преди 4 месеца
4.44 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
97.95 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
11.32 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
9.38 лв. преди 5 месеца
0.48 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
8.96 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
Shape