Дарители по кампания - Помощ за МАМА Ваня


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

196.35 лв. преди 3 дни
14.25 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 4 седмици
98 лв. преди 4 седмици
19.15 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
16.23 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
11.18 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
53.73 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
160.86 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.88 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
18.78 лв. преди 3 месеца
20.95 лв. преди 3 месеца
4.17 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
1.27 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
37.41 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
97.13 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
4.22 лв. преди 4 месеца
68.52 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
13.81 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
9.03 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.75 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
28.75 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
24.13 лв. преди 4 месеца
2.45 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
295.09 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
78.27 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
10.35 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
28.28 лв. преди 4 месеца
28.75 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
77.5 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
105.99 лв. преди 4 месеца
1.29 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
390.55 лв. преди 4 месеца
4.1 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
193 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
29.04 лв. преди 4 месеца
38.94 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
28.66 лв. преди 4 месеца
Shape