Дарители по кампания - Помощ за МАМА Ваня


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 5 месеца
19.1 лв. преди 5 месеца
25.09 лв. преди 6 месеца
974.5 лв. преди 6 месеца
9.25 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 8 месеца
18.87 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
196.35 лв. преди 8 месеца
14.25 лв. преди 9 месеца
38.9 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
29.08 лв. преди 10 месеца
18.89 лв. преди 10 месеца
16.23 лв. преди 10 месеца
38.94 лв. преди 10 месеца
18.62 лв. преди 10 месеца
4.42 лв. преди 11 месеца
9.35 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
48.76 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
19.21 лв. преди 11 месеца
14.26 лв. преди 11 месеца
48.76 лв. преди 11 месеца
11.18 лв. преди 11 месеца
19.21 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
28.66 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
53.73 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
47.23 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
160.86 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
38.88 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
18.78 лв. преди 1 година
20.95 лв. преди 1 година
4.17 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
1.27 лв. преди 1 година
14.28 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
295.3 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
37.41 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
97.13 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
4.22 лв. преди 1 година
68.52 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
13.81 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
9.03 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
18.75 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
28.75 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
24.13 лв. преди 1 година
2.45 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
295.09 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
78.27 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
18.97 лв. преди 1 година
10.35 лв. преди 1 година
1.47 лв. преди 1 година
28.28 лв. преди 1 година
28.75 лв. преди 1 година
28.63 лв. преди 1 година
77.5 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
105.99 лв. преди 1 година
1.29 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
390.55 лв. преди 1 година
4.1 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
Shape