Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 1420 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Прилагаме фактури за преглед, транспорт,лекарства, хотел.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели