Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 508 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

ЯМР, изследвания

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели