Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 230 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Изследвания

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели