Дарители по кампания - Помощ за млад мъж, останал без ръка!


48.8 лв. преди 3 седмици
105.99 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 2 месеца
196.56 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
14.23 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
37.72 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
4.36 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
16.23 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
660.12 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
23.44 лв. преди 2 месеца
10.06 лв. преди 2 месеца
38.88 лв. преди 2 месеца
28.12 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
68.47 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
78.24 лв. преди 2 месеца
43.87 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
115.68 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
2955.4 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
147.4 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
492.15 лв. преди 4 месеца
24.13 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
886.9 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
147.4 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
492.15 лв. преди 4 месеца
4.11 лв. преди 4 месеца
541.03 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
47.56 лв. преди 4 месеца
9.24 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
47.56 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
96.45 лв. преди 4 месеца
Shape