Дарители по кампания - Помощ за млад мъж, останал без ръка!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

29.05 лв. преди 52 минути
48.64 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
294.77 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 2 месеца
492 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
27.87 лв. преди 5 месеца
24.07 лв. преди 5 месеца
48.21 лв. преди 5 месеца
13.81 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
18.85 лв. преди 5 месеца
78.06 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
8.91 лв. преди 7 месеца
97.77 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 8 месеца
102.92 лв. преди 9 месеца
147.25 лв. преди 10 месеца
147.25 лв. преди 10 месеца
14.27 лв. преди 10 месеца
415.17 лв. преди 10 месеца
96.69 лв. преди 10 месеца
28.63 лв. преди 10 месеца
107.73 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
105.99 лв. преди 1 година
14.28 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
196.56 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
14.23 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
18.51 лв. преди 1 година
47.56 лв. преди 1 година
37.72 лв. преди 1 година
9.09 лв. преди 1 година
4.36 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
16.23 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
4.22 лв. преди 1 година
660.12 лв. преди 1 година
4.22 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
23.44 лв. преди 1 година
10.06 лв. преди 1 година
38.88 лв. преди 1 година
28.12 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
68.47 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
78.24 лв. преди 1 година
43.87 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
48.06 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.19 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
115.68 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
2955.4 лв. преди 1 година
1.47 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
147.4 лв. преди 1 година
14.26 лв. преди 1 година
492.15 лв. преди 1 година
24.13 лв. преди 1 година
48.05 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
886.9 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
147.4 лв. преди 1 година
18.6 лв. преди 1 година
28.63 лв. преди 1 година
492.15 лв. преди 1 година
4.11 лв. преди 1 година
541.03 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
47.56 лв. преди 1 година
9.24 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
18.51 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.25 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
18.97 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
47.56 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
96.45 лв. преди 1 година
Shape