Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 3390 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Трансфер към фирмата, изработваща протезата

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели