Дарители по кампания - Помощ за Сими


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.18 лв. преди 1 седмица
9.31 лв. преди 1 седмица
9.5 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
2168.47 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
1955.46 лв. преди 6 месеца
8.36 лв. преди 6 месеца
147.14 лв. преди 6 месеца
373.51 лв. преди 6 месеца
97.13 лв. преди 6 месеца
24.11 лв. преди 6 месеца
57 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
95 лв. преди 6 месеца
285 лв. преди 7 месеца
1387.29 лв. преди 7 месеца
142.5 лв. преди 7 месеца
196.35 лв. преди 7 месеца
68.34 лв. преди 7 месеца
48.67 лв. преди 7 месеца
8531 лв. преди 7 месеца
19.12 лв. преди 7 месеца
969 лв. преди 7 месеца
29 лв. преди 7 месеца
28.5 лв. преди 7 месеца
1319.4 лв. преди 7 месеца
156.98 лв. преди 7 месеца
353.83 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
19.17 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
133 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
18.62 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
78.38 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
196.28 лв. преди 7 месеца
48.76 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 7 месеца
24.13 лв. преди 7 месеца
9.2 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
97 лв. преди 7 месеца
94.94 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
10.33 лв. преди 7 месеца
756.2 лв. преди 7 месеца
47.32 лв. преди 7 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
48.79 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
38.86 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
18.92 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
34.01 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
285.24 лв. преди 8 месеца
48.05 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
28.06 лв. преди 8 месеца
23.23 лв. преди 8 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
28.66 лв. преди 8 месеца
492.5 лв. преди 8 месеца
58.66 лв. преди 8 месеца
48.05 лв. преди 8 месеца
28.09 лв. преди 8 месеца
48.59 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
14.28 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
285.24 лв. преди 8 месеца
64.58 лв. преди 8 месеца
295.3 лв. преди 8 месеца
482.3 лв. преди 8 месеца
97.89 лв. преди 8 месеца
196.7 лв. преди 8 месеца
111.8 лв. преди 8 месеца
95.14 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
6.11 лв. преди 8 месеца
48.73 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
96.45 лв. преди 8 месеца
27.93 лв. преди 8 месеца
38.94 лв. преди 8 месеца
27.97 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
9.07 лв. преди 8 месеца
38.8 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
133.18 лв. преди 8 месеца
1922.2 лв. преди 8 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
294.67 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
292.72 лв. преди 8 месеца
48.06 лв. преди 8 месеца
147.08 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
Shape