Помощ за Снежка Help for Snow

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1042 Дарители
22187.24 EUR дарени от 79762 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Снежана Георгиева Урумова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
12419.61 EUR
Снежана Георгиева Урумова организира кампания за Снежана Георгиева Урумова
Приключила
Налична сума
12419.61 EUR

Актуални новини 31.01.23 News 31.01.23

31-ви януари 2023

Здравейте, приятели.

От 27.12. Снежка вече е в болница Anadolu. След направения кръвоизлив в мозъка и сепсиса от който едва не си отиде, от Мемориал казах, че не могат да помогнат повече.

За съжаление беше открит и тумор в мозъка ,за който в момента се провеждат лъчетерапии. Имаше и асцит в коремната кухина, но той е овладян.

Все още не е стабилна кръвната картина - проблема с ниските нива на тромбоцитите от което направи кръвоизлива и затова беше направено едно изследване за химеризъм с донора, заради което сега приема други медикаменти и те като, че ли започват да действат.

След като се приключи с лъчетерапиите и ако нещата се запазят стабилни, след три месеца ще се направят изследвания за туморното образование в главата и оценка на състояните и по нататъшното лечение.

А междувременно, продължава да се бори и с кандида и бактерии, характерни при състояния на сринат имунитет.

Благодарим ви, че ни подкрепяте!

Hello, friends.

From 27.12. Snezka is now in Anadolu hospital. After the hemorrhage in the brain and the sepsis from which she almost passed away, Memorial said that they could not help more.

Unfortunately a tumour was also found in her brain , for which she is currently undergoing radiotherapy. There was also ascites in the abdominal cavity but that has been managed.

The blood count is still not stable - the problem with low platelet levels from which made the haemorrhage and so a chimerism test was done with the donor which is why he is now taking other meds and they seem to be starting to work.

Once the radiotherapy is finished and if things remain stable, in three months time tests will be done for the tumour in the head and an assessment of the conditions and further treatment.

And in the meantime, he continues to fight candida and bacteria typical in states of collapsed immunity.

Thank you for supporting us!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.