Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 3078.89 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

За плащане по издадени от лечебното заведение проформи за лечението на Снежка.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели