Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 715 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


За плащане на назначените лекарства - по приложената фактура.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели