Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 499.47 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Към 05.06.2023 поради висока температура бях хоспетализирана в болница Анадолу за редица изследвания (описани в прикачената фактура) Откриха ми бактерия в белия дроб, което последва с ново антибиотично лечение, но и старото продължава. Edit от администратор: От изисканите за възстановяване средства са изплатени само тези, които са относими към нуждите на кампанията, съласно Общите условия на платформата.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели