Помощ за Станимир Help for Stanimir

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
165 Дарители
13659.03 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Габриела Петрова
Бенефициент
Станимир Атанасов Велев
Крайна дата
Край след 21 дни
Налична сума
2022.29 EUR
Габриела Петрова организира кампания за Станимир Атанасов Велев
Край след 21 дни
Налична сума
2022.29 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

29-ти април 2024
В Понеделник баща ни заминава отново за Турция след още няколко извършени химиотерапии, за да бъдат направени ПЕТ-скенер и кръвни тестове заедно с консултация с проф. д-р Мерт Еркан, за да се разбере дали тати е готов за операция, или ще трябва да се приема химия чрез хапчета преди това. Ще се наложи да нощуват там, защото ПЕТ-скенера се провежда в понеделник, а консултацията вторник. За да пести средства към момента за химиите баща ни пътуваше през нощта, за да стигне сутринта на време за химиотерапията си, след което, когато тя приключи се връщаше веднага към България, но сега нощувката ще бъде неизбежна. Пестим максимално средствата, но все още има голяма сума, която да се събере при назначената операция, която може да бъде и много скоро, за това ви молим, не спирайте да ни подкрепяте! Вие сте тези, които дават шанс на тати да продължава, защото за момента се справя чудесно, но средствата са недостатъчни. Благодарим на всеки един от вас с цялото си сърце! ❤️🙏🏻 On Monday, our dad left for Turkey again after a few more chemo treatments to have a PET scan and blood tests done along with a consultation with Prof. Dr. Mert Erkan to see if dad was ready for surgery or if he would have to take chemo via pills beforehand. They will have to spend the night there because the PET-scan takes place on Monday and the consultation on Tuesday. In order to save money at the time for the chemo, our dad would travel overnight to get to his chemo in time for the morning, then when it was over he would go right back to Bulgaria, but now the overnight will be unavoidable. We are saving as much money as possible, but there is still a large amount to raise at the surgery appointment, which could be very soon, so please keep supporting us! You are the ones who are giving Daddy a chance to keep going because he is doing great for now, but funds are insufficient. We thank each and every one of you from the bottom of our hearts! ❤️🙏🏻
Документи Общо: 1 документа
3910.79 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.