Дарители по кампания - Помощ за Танчето


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

51.7 лв. преди 4 седмици
29 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
294.55 лв. преди 1 месец
18.44 лв. преди 1 месец
295.9 лв. преди 1 месец
983.75 лв. преди 1 месец
195.51 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.25 лв. преди 2 месеца
20.15 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
19.14 лв. преди 2 месеца
95.72 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
57.45 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
0.48 лв. преди 2 месеца
23.76 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
491.62 лв. преди 2 месеца
48.9 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
17.19 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
14.25 лв. преди 2 месеца
14.24 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
96.09 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
4.19 лв. преди 2 месеца
48.81 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
0.48 лв. преди 2 месеца
33.9 лв. преди 2 месеца
22.15 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
Shape