Дарители по кампания - ПОМОЩ ЗА ТОРИ


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

4.42 лв. преди 1 седмица
490.87 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 2 месеца
1.27 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
33.9 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
40.87 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 5 месеца
19.26 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
17.23 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
Shape