Помощ за Весела Help for Merry

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помощ за Весела Help for Merry

1231 Дарители
61864.54 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Весела Атанасова
Бенефициент
Весела Атанасова Атанасова
Крайна дата
Край след 69 дни
Налична сума
24338.42 EUR
Весела Атанасова организира кампания за Весела Атанасова Атанасова
Край след 69 дни
Налична сума
24338.42 EUR

Моля ви, дайте шанс да живея💕

Казвам се Весела Атанасова от Бургас. Самотна майка на прекрасен син, който все още има нужда от моята подкрепа.

След една година грешно лечение на хроничен панкреатит се сблъсках със страшната диагноза Тумор на панкреаса. Подложих се на операция с цел отстраняване, но се оказа, че е метастазирал рак.

Предстои химиотерапия, но в България не дават надежда. За съжаление това е втория по смъртност рак и много трудно се повлиява от стандартната химиотерапия, която е одобрена тук.

Шансове ми дават от болници в Турция, но разходите са непосилни за мен. Боря се сама от дълги години, за да се грижа за сина си. Занимавам се с ръчно плетиво, заедно с моята майка, но поради влошеното ми здравословно състояние оставам с минимален доход.

Благодаря на всички, които ще ми помогнат. И ви желая здраве на вас и вашите близки. 

Please give me a chance to live💕

My name is Vesela Atanasova from Burgas. I am a single mother of a wonderful son who still needs my support.

After a year of wrong treatment of chronic pancreatitis I faced the scary diagnosis of Pancreatic Tumor. I underwent surgery to remove it, but it turned out to be metastasized cancer.

Chemotherapy is in the offing, but there is no hope. Unfortunately it is the second most deadly cancer and very difficult to respond to the standard chemotherapy that is approved here.

I am given chances by hospitals in Turkey but the cost is prohibitive for me. I have been fighting alone for many years to take care of my son. I do hand knitting along with my mother, but due to my deteriorating health I am left with minimal income.

Thanks to all who will help me. And I wish you and your loved ones good health.

Виж още
Новини
15-ти юли 2024
Весела Атанасова организира кампания за Весела Атанасова Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте приятели. За мен всеки един дарител, макар и незнаен е приятел. Отделил от собствените си средства, време и най-вече чувството на съпричастн... Hello friends. For me every donor, even if unknown, is a friend. He has given of his own money, time and most of all his sense of empathy for my pain....
Виж още
319.61 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса
8-ми юли 2024
Весела Атанасова организира кампания за Весела Атанасова Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment
Възстановяване на средства за направени разходи-автобусни билети, хотел и лекарства Reimbursement for expenses incurred-bus tickets, hotel and medicines
294.35 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса
1-ви юли 2024
Весела Атанасова организира кампания за Весела Атанасова Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment
Възстановяване на средства за хотел и лекарства Reimbursement for hotel and medicines
505.8 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.