Помощ за Весела Help for Merry

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1231 Дарители
61864.54 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Весела Атанасова
Бенефициент
Весела Атанасова Атанасова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
24338.42 EUR
Весела Атанасова организира кампания за Весела Атанасова Атанасова
Край след 70 дни
Налична сума
24338.42 EUR

Добри новини Good news

5-ти март 2024

Благодарение на Вас, хора с големи сърца 💕 вече ми направиха ПЕТ скенер, който в България "било бавно и трудно" според думите на онколог в реномирана болница в София. Няма да цитирам имена, защото сега не е момента. 

Тук ми върнаха надеждата. Толкова важно за човек, получил най-тежката диагноза Рак на панкреаса, последен 4 стадии. 

Поставен ми е порт, за вливанията на химиотерапията, която утре стартира.

Назначени ми бяха и изследвания на материала от биопсията, за генни модификации. 

Пожелавам на целия български народ в най-скоро време да получава такова адекватно и бързо лечение. Както и отношение към пациента.

Thanks to you, people with big hearts 💕 I already had a PET scan, which in Bulgaria "was slow and difficult" according to the words of an oncologist in a reputable hospital in Sofia. I won't quote names because now is not the time.

Here they gave me back my hope. So important for a man who received the most severe diagnosis of Pancreatic Cancer, last 4 stages.

I have a port put in for my chemo infusions which start tomorrow.

I have also been ordered tests on the biopsy material, for gene modifications.

I wish all Bulgarian people to receive such adequate and quick treatment soon. As well as treatment to the patient.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.