Помощ за Весела Help for Merry

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1231 Дарители
61864.54 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Весела Атанасова
Бенефициент
Весела Атанасова Атанасова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
24338.42 EUR
Весела Атанасова организира кампания за Весела Атанасова Атанасова
Край след 70 дни
Налична сума
24338.42 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми март 2024
Здравейте, вече съм в Турция. Благодарение на Вас, хора с големи сърца вече направихме ПЕТ скенер, преглед от професор Хюсеин Енгин. Поставен ми беше порт и утре е първата ми вливка химиотерапия. ПЕТ скенера показа още разсейки в черния дроб, които уж бяха изчистени при операцията ми преди 20 дни. Но надежда има. И аз вярвам в това. Hello, I am already in Turkey. Thanks to you, people with big hearts, we have already had a PET scan, a review by Professor Hussein Engin. I had a port put in and tomorrow is my first chemo infusion. The PET scan showed more scatters in my liver, which were supposedly cleared up in my surgery 20 days ago. But there is hope. And I believe in it.
Документи Общо: 1 документа
17524.32 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.