39945.66 лв. дарени от 500000 лв.

Документи към Кампания

  • Оферта Лечението е етапно. След четири химиотерапии и имунотерапии заболяването прогресира и затова се налага лечение в чужбина.
  • Епикриза Виж Документите

Помощ за Веселин

Скъпи дарители,

Човек никога не знае какво ще му се случи и не допуска, че точно на него ще се случи да се разболее. Не допуска, че животът му за един кратък миг ще се промени и ще се бори със сериозно заболяване.

Аз съм само на 33 години и много харесвам работата, която наскоро започнах. Като всеки човек имам планове за свое семейство.

През лятото получих болки в гърба и подуване в стомаха, но лекарите не констатираха проблем. Дори си купих два масажора, но болките не спряха и се принудих отново да отида на лекар - личната лекарка забеляза ниския ми хемоглобин и спешно ме приеха в болница. Там научих, че имам аденокарцином в стомаха, неподлежащ на операция заради размера му и метастазите.

Лекарите в София започнаха лечение с химиотерапия и имунотерапия, които се оказаха неефикасни и не дадоха очаквания резултат. Затова се налага да потърся лечение в чужбина. Препоръчаха ми клиники в Германия и Турция, но сумите са непосилни за мен и моето семейство.

Ще бъда благодарен на всеки от Вас, който ми помогне да събера необходимите средства!

Вярвам в доброто и като добър човек вярвам, че мечтите ми ще се сбъднат!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dear donors,

A person never knows what will happen to him and does not assume that it will happen to him to get sick. He doesn't believe that his life will change in a short moment and  that he will have to fight with a serious illness.

I am only 33 years old and I really like the job I recently started. Like everyone, I have plans for my family.

During the summer I developed back pain and stomach swelling, but the doctors found no problem. I even bought two massagers, but the pain did not stop and I forced myself to go to the doctor again - the doctor noticed my low hemoglobin and I was urgently admitted to the hospital. There I learned that I had adenocarcinoma in my stomach, inoperable due to its size and metastases. The doctors in Sofia started treatment with chemotherapy and immunotherapy, which turned out to be ineffective and did not give the expected result. That is why I have to seek treatment abroad. I was recommended clinics in Germany and Turkey, but the amounts are prohibitive for me and my family.

I will be grateful to each of you who will help me raise the necessary funds!

I believe in good and as a good person I believe that my dreams will come true!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Spender,

das Leben ändert sich total, wenn man sich mit einer Krankheit kämpfen muss.

Ich bin erst 33 Jahre alt und mag meinen Job, den ich kürzlich angefangen habe. Wie jeder Mensch habe ich auch Pläne für meine eigene Familie.

Im Sommer bekam ich Rückenschmerzen und eine Magenschwellung, aber die Ärzte fanden kein Problem. Ich habe mir sogar zwei Massagegeräte gekauft, aber der Schmerz klang leider nicht ab und nach anderthalbem Monat musste ich wieder zum Arzt. Der Hausarzt bemerkte meinen niedrigen Hämoglobinwert und ich wurde dringend ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erfuhr ich, dass ich ein Magenadenokarzinom habe, das wegen seiner Größe und Metastasen inoperabel ist. Die Ärzte in Sofia haben mich mit Chemo- und Imuntherapie behandelt, die sich als unwirksam erwiesen.Deshalb muss ich mich in Ausland behandeln lassen.

Die Behandlung in einer Klinik in Deutschland oder Türkei ist enorm teuer für mich und meine Familie.Ich bin jedem von Ihnen dankbar, der mir hilft, den notwendigen Betrag für meine Behandlung zusammenzutragen.Ich glaube an das Gute und als guter Mensch glaube ich daran, dass meine Träume erfüllt werden!


Новини по кампанията

Одобрено изплащане
4-ти март 2024

Общото състояние на Веселин все още не позволява провеждането на химиотерапия и лъчетерапия. Това налага ежедневни терапевтични процедури в медицински...

Плащане по фактура: 1490 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв. Фактура:   Виж Документa
Одобрено изплащане
23-ти февруари 2024

За голяма изненада на лекарите Веселин е с нисък хемоглобин - 88, химиотерапията не може да се проведе. Налага се да проведем няколко възстановителни...

Плащане по фактура: 1260 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв. Фактура:   Виж Документa
Одобрено изплащане
20-ти февруари 2024

Веселин се подготвя за химиотерапия - втора линия на 21. 02. 2024г. Бяха направени две големи регенеративни инфузионни болкоуспокояващи терапии и няк...

Плащане по фактура: 1560 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв. Фактура:   Виж Документa

Виж Всички новини по кампанията

39945.66 лв. дарени от 500000 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
*
Сподели

Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.
avatar
541.5 лв. преди 1 ден
avatar
190 лв. преди 5 дни
avatar
48.75 лв. преди 6 дни
avatar
71.4 лв. преди 6 дни
avatar
197.1 лв. преди 6 дни
avatar
41.76 лв. преди 6 дни
avatar
9.07 лв. преди 1 седмица
avatar
48.75 лв. преди 1 седмица
avatar
209 лв. преди 1 седмица
avatar
344.25 лв. преди 1 седмица
Виж всички дарители
Дари
Сподели