Одобрено изплащане

Общото състояние на Веселин все още не позволява провеждането на химиотерапия и лъчетерапия. Това налага ежедневни терапевтични процедури в медицинския център - индивидуална и регенератативна инфузионни терапии, както и терапии с лазер. В момента не е възможно и пътуване в чужбина, поради ниския хем...

Плащане по фактура: 1490 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

За голяма изненада на лекарите Веселин е с нисък хемоглобин - 88, химиотерапията не може да се проведе. Налага се да проведем няколко възстановителни процедури - индивидуална инфузионна терапия и терапия при железен дефицит. Редовно правим и болкоуспокояване чрез лазер. Вярвам, че до седмица Веселин...

Плащане по фактура: 1260 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Веселин се подготвя за химиотерапия - втора линия на 21. 02. 2024г. Бяха направени две големи регенеративни инфузионни болкоуспокояващи терапии и няколко лазерни терапии на определени травмирани места по тялото. Вярваме в добрия резултат от лечението утре.

Плащане по фактура: 1560 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

За облекчаване на болките и подготовка за лъчетерапия на 16. 02. 2024г. в предходните два дни два дни бяха направени няколко лазерни и инфузионни терапии.

Плащане по фактура: 1175 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Веселин беше прегледан от лекар с цел обезболяване. Направени са болкоуспокояващи лазерни терапии.

Плащане по фактура: 352 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Сумата от 120 евро е за онлайн консултация с професор Ибрахим от Аджъбадем Сити Клиник Истанбул, който ще поеме лечението на Веселин.

Плащане по фактура: 235.2 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

За подобряване на физическото състояние и подготовка за химиотерапия бяха направени инфузионни и лазерни терапии.

Плащане по фактура: 635 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

За облекчаване на общото състояние и поддържане на физическата форма в Медицинския център бяха направени лазерни и инфузионни терапии. Целта е подготовка за химиотерапия през следващата седмица.

Плащане по фактура: 765 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

В Медицинския център Веселин имаше терапия - хипертермия, която оптимизира ефекта на химиотерапията. Бяха направени и противоболкови и поддържащи процедури : инфузионни и лазерни терапии.

Плащане по фактура: 1135 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Извършване на кръвен RGCC тест с цел определяне кои лекарства са най-ефективни за пациента при последващото лечение. Използваните досега медикаменти не се оказаха ефикасни. Ето защо този тест се оказва ключов за последващото лечение. Този тест не се прави в България.

Плащане по фактура: 4018 лв. Транзакционна такса: 20.01 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още