Всички новини за кампания

24-ти юли 2024
Харалан Василев е организатор за бенефициент Виктор Хараланов Василев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели, много благодарим за помощта, която ни оказвате! Радваме се да Ви информираме, че вече сме събрали сумата за първите процедури с вливки на стволови клетки на Виктор и чакаме от медицинския център да ни дадат дати за процедурите, след като извършим плащането. Надяваме се на пози... Hello friends, thank you very much for your help! We are happy to inform you that we have already collected the amount for Victor's first stem cell infusion treatments and we are waiting for the medical center to give us dates for the treatments after we make the payment. We hope for positive result...

3068.27 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса