18.87 лв. дарени от 6000 лв. Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).

Прати учители да добият световен новаторски опит и да го приложат тук

Ние сме сдружение в обществена полза „Общност за демократично образование“.

През 2013 г. се събрахме ентусиазирани родители и учители и след година създадохме мечтаното от нас училище. В Център за демократично учене над 40 деца идват с радост, желание и любопитство, защото знаят, че тук ще намерят уважение, могат да учат това, което ги интересува и не са принудени да правят ненужни за тях неща.

Професионалните знания на учителите имат значение, но най-важни са човешките им качества, които знаем, че предават на децата. За тях ЦДУ е място, където могат да бъдат себе си, да споделят знанията и уменията си по най-удачния за тях и за децата начин, свободни са да творят и да създават напълно нови форми за учене и взаимодействие.

Днес имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължаваме да практикуваме този нов за страната ни модел все по-качествено!

Демократичните училища звучат новаторски, но истината е, че съществуват от вече 100 години и по цял свят споделят сходни характеристики:
- свобода, съчетана с отговорност – децата нямат задължение да посещават предложените занимания и създават своя програма с помощта на ментора си;
- децата запазват вроденото си любопитство и оригинално мислене, от тях не се иска безсмислено наизустяване;
- учи се от книги, от природната среда, от разговори с другите, от наблюдение, от правене на експерименти и др.;
- децата се учат да познават себе си и другите;
- учителите не са заети с попълване на документи, а с грижа и подкрепа за развитие на учениците и помежду им;
- случаи на агресия са изключение, а социалната и емоционална интелигентност е силно развита;
- има усещане за общност, в която хората са ценени, работят заедно за общите си цели и се подкрепят.
Решенията се вземат заедно от учители, работещи в училището и ученици. Учим се да се изслушваме, да разбираме чуждата гледна точка, да аргументираме своята.

Проучвания сред завършилите демократични училища показват, че мнозинството от тях са хора, които имат много добри взаимоотношения с околните и вярват, че животът им зависи от тях самите, а не от някакви външни обстоятелства. Според нас развитието на такива човешки качества е залог за общество, в което диктатура, масова манипулация и война трудно могат да съществуват.

Искаме този модел да е достъпен за възможно най-много деца в България.

Учителите ни могат да увеличават знанията и уменията си за модела единствено при среща с чуждестранни демократични училища. А те всички се събират веднъж годишно на Европейската конференция за демократично образование. След като участват в конференцията, учителите ни ще прилагат наученото в училището и ще го споделят с други учители, включително в общински училища. Тази година събитието е още по-важно, защото се провежда в първото демократично училище в света, Самърхил, Великобритания. Искаме да изпратим на конференцията четирима от старшите ни учители.

На този етап развитието на новаторски образователни модели не е разпознато като приоритет и не се финансира от българската държава. Ние сме гражданска инициатива, финансирана единствено от родители, които разбират нуждата от нов подход в образованието. Финансовият товар за семействата на този етап голям и се затрудняваме сами да осигурим регулярно участие на учителите ни на подобни уникални новаторски форуми.

С вашата подкрепа обаче бихме могли да го направим.

За да покрием разходите по посещението на конференцията на EUDEC са ни необходими 6 000 лв за такса участие, пътни, храна и настаняване - за всяко сме потърсили най-евтиния вариант, включително имаме намаление от таксите като демократично училище.
Обръщаме се за подкрепа към всеки заинтересован от по-всеобхватно въвеждане и прилагане на нови практики в българското образование.

Георги, родител на две деца в ЦДУ: „Още в началото ми хареса, че това, което търси училището е “стихията” на детето – силните му страни и онези области и занимания, в които то се чувства добре. Всяко дете е равно на възрастния, има право и се насърчава да защитава нещата, които иска, може да променя средата, ако успее да убеди и другите да гласуват за неговите предложения.“

Дарете сега и станете част от промяна в образованието, която тепърва ще дава своите плодове!


18.87 лв. дарени от 6000 лв. Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Сподели
avatar
18.87 лв. преди 1 месец
Дари
Сподели