Ракът е диагноза, а не присъда Cancer is a diagnosis, not a sentence

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Ракът е диагноза, а не присъда Cancer is a diagnosis, not a sentence

258 Дарители
10460.88 EUR дарени от 22751 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Nikolay Savov
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Nikolay Savov е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте!

Казвам се Николай Валентинов Савов. Според мен животът е чудо, което трябва да се оцени правилно и да се живее с любов. Всеки един човек може да създава своите собствени чудеса и да ги подрежда като албум на житейския си път. Така правех и аз....до датата 25.11.2022г.! Тогава ме положиха на една маса в болницата и светът постепенно изчезна от сетивата ми. Събудих се с новините, че ми е направена животоспасяваща операция на дебелото черво и е отстранен тумор в четвърти стадий. На разбираем език това означава, че съм имал пълно запушване на червото. 

Често съм чувал, че пътят не се състои от трудности, а трудностите съставляват самия път. Приех ситуацията, но се надявах да няма усложнения. Уви, не можа да ме отмине тази горчива чаша, която ми се наложи да изпия!Оказа се, че имам метастази в черния дроб и те налагат провеждане на химиотерапевтично лечение. Този метод изисква много воля, вяра, дух, търпение и разбира се, финансови средства. Затова се обръщам за помощ към целокупния български народ, който въпреки историческите трудности се е доказал като борбен и сплотен в критични моменти.

Благодаря предварително и пожелавам на всички много здраве и щастие!

Hello!

My name is Nikolay Valentinov Savov. In my opinion, life is a miracle that should be appreciated properly and lived with love. Each person can create his own miracles and arrange them as an album of his life path. That's what I did....until the date of 11/25/2022! Then they laid me on a table in the hospital and the world gradually disappeared from my senses. I woke up to the news that I had life-saving surgery on my colon and a stage four tumor was removed. In plain language, this meant that I had a complete blockage of the bowel.

I have often heard it said that the path is not made up of difficulties, but the difficulties make up the path itself. I accepted the situation but hoped there would be no complications. Alas, I couldn't get past the bitter cup I had to drink!!!It turned out that I had metastases in my liver and they required chemotherapy treatment. This method requires a lot of will, faith, spirit, patience and of course financial means. That is why I am appealing for help to the whole Bulgarian people, who, despite historical difficulties, have proved to be fighting and united in critical moments.

Thank you in advance and I wish everyone good health and happiness!

Виж още
Новини
10-ти февруари 2024
Nikolay Savov
В България съм I am in Bulgaria
Здравейте, приятели! В последно време активно водехме борба да се прибера в България и тук да си продължа лечението. Успяхме! Напуснах Турция и напра... Hello, friends! Recently we have been actively fighting to get back to Bulgaria and continue my treatment here. We succeeded! I left Turkey and did o...
 
23-ти януари 2024
Nikolay Savov
Прилагане на смимки Application of Smimki
Здравейте, приятели! Прилагам снимки към новината за необходимата ми терапия на лимфните възли. Снимките съдържат резултата от направения 5-скенер и о... Hello, friends! I am attaching pictures to the news about my needed lymph node therapy. The pictures contain the result of the 5-scanner and the offer...
 
23-ти януари 2024
Nikolay Savov
Необходима ми е лъчетерапия. 23.01.24г I need radiotherapy. 23.01.24
Здравейте, приятели! Последните резултати от направения 5-скенер показват, че имам два лимфни възела, които подлежат на лечение чрез радиохирургия. Су... Hello, friends! The latest results from the 5-scanner I had done show that I have two lymph nodes that are treatable by radiosurgery. The amount for t...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.