Дарители по кампания - Ракът е диагноза, а не присъда


48.8 лв. преди 3 дни
48.05 лв. преди 4 дни
98.1 лв. преди 5 дни
18.62 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
192.37 лв. преди 1 седмица
196.56 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
196.7 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
196.56 лв. преди 3 седмици
2.46 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
96.62 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
29.01 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
58.53 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
105.99 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
20.21 лв. преди 1 месец
67.75 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
334.74 лв. преди 1 месец
52.74 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
38.88 лв. преди 1 месец
38.88 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
1941.06 лв. преди 1 месец
47.02 лв. преди 1 месец
147.4 лв. преди 1 месец
171.8 лв. преди 1 месец
147.19 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
77.47 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
85.28 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
193.75 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
Shape