Напредваме заедно 13.09.23гСкъпи приятели, необходимата сума от 10 000 лева беше преполовена общо от тази кампания и от дарителската сметка. Останаха още 3000 лева. Последни усилия...... Благодаря Ви!


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели