Ракът е диагноза, а не присъда Cancer is a diagnosis, not a sentence

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
258 Дарители
10460.88 EUR дарени от 22751 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Nikolay Savov
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Nikolay Savov е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Новини към 03.08.23г News as of 03.08.23

3-ти август 2023

Здравейте отново!

Казвам се Николай Валентинов Савов. Вече ме познавате. Много от Вас отделиха от средствата си, за да ми помогнат и успяха. След операцията на черния ми дроб останаха още три вливки на обща стойност 30 000 лева.

Имам нужда от финална финансова подкрепа, за да вляза в ремисия и да продължа живота си. Моля Ви който може, да помогне. Дотук направихте толкова много, че ми вдъхнахте огромна вяра и желание за живот. Чак изпитвам неудобство при това си обръщение към Вас. Благодаря Ви сърдечно за добротата и човещината. Бъдете живи и здрави и се обичайте!

Hello again!

My name is Nikolay Valentinov Savov. You already know me. Many of you gave of your resources to help me and succeeded. After my liver surgery, I still had three infusions left for a total of 30 000 leva.

I need final financial support to enter remission and move on with my life. I ask you who can, to help. You have done so much so far to give me great faith and desire to live. I almost feel embarrassed in addressing you this way. I thank you sincerely for your kindness and humanity. Be alive and well and love each other!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.