Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 779.41 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Сумата е за допълване на дарителската ми сметка, за да бъде заплатена следващата химиотерапевтична вливка.Прилагам договор за откриване на дарителската сметка. Благодаря на всички за оказаната ми досега помощ!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели