Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 601.91 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Сумата е за допълване на сумата в дарителската сметка, необходима за химиотерапевтична ми вливка. Прилагам договор, сключен с Банка ДСК за откриване на гореспоменатата дарителска сметка.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели