Ремонт на столова ЦСОП гр Перник Repair of the canteen of the CSOP Pernik

Деца и младежи 0/0

Ремонт на столова ЦСОП гр Перник Repair of the canteen of the CSOP Pernik

13 Дарители
1100.29 EUR дарени от 1097 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Вероника Методиева
Бенефициент
ЦСОП гр. Перник, кв. Църква
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Вероника Методиева организира кампания за ЦСОП гр. Перник, кв. Църква
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте ЦСОП гр Перник, кв Църква е стартирал ремонт на столовата си за да приключи всичко децата настанени в дома имат нужда от нашата помощ, за да се закупят 6 маси със заоблени ъгли и 25 бр. столове за хранене.

Към момента децата се настаняват на пейки, които са крайно неудобни.

Моля всеки който има желание да се включи в кампанията по набирането на средства за закупуването им!

Към момента има направена оферта която е на стойност 2145 лв.

Hello CSOP Pernik, Tsarkva quarter has started renovation of its canteen to complete all the children accommodated in the home need our help to purchase 6 tables with rounded corners and 25 pieces of chairs for dining.

Currently the children are seated on benches which are extremely uncomfortable.

Please anyone who is willing to join the fundraising campaign to purchase them!

There is currently a bid which is worth £2145.

Виж още
Новини
3-ти юни 2024
Вероника Методиева организира кампания за ЦСОП гр. Перник, кв. Църква
Одобрено изплащане Approved repayment
Средствата ще бъдат използвани за закупуване на материали за довършване на ремонта на столовата в ЦСОП гр. Перник. The funds will be used for the purchase of materials to complete the renovation of the canteen in the CSCOP. Pernik.
1099.58 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.