Дарители по кампания - Ремонт на столова ЦСОП гр Перник


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

195.75 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
196.35 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 9 месеца
Shape