Розовата къща-за хората със зависимости и без подслон

Изкуство,култура и общество 0/0

Розовата къща-за хората със зависимости и без подслон

1 Дарители
29.03 лв. дарени от 13400 лв.
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Фондация „Център за хуманни политики“
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 лв.
Един Процент Промяна организира кампания за Фондация „Център за хуманни политики“
Приключила
Налична сума
0 лв.

За хората с най-нисък социален статус – със зависимости, често пъти в следствие на това бездомни, безработни

Да спиш навън е потресаващо усещане, а липсата на подслон, грижа, защита, работа и сигурна среда са най-базисните човешки потребности. 

Център “Розовата къща” е дневен център към Фондация „Център за хуманни политики“ и е единственият, в който хората социално изключени от обществото ни, намират ежедневна подкрепа, храна два пъти на ден, баня, за да се освежат, и възможност да се преоблекат с чисти дрехи.  В центъра намират подкрепяща комуникация и при нужда консултация с адвокат, психиатър или психолог. Извън услугите, които предлага центърът, те имат много други нужди, на които екипът се старае да отговори или да посредничи за това да могат нуждаещите се да получат помощ за свои най-базови потребности.

“Розовата къща” е глътка въздух за хората със зависимости. За всеки е важно да получи подкрепа, да бъде припознат като равен и стойностен, да види светлина в тунела поне за малко. Хората със зависимости, освен че се борят с тежестта на ежедневието си, много често са лишени точно от основни човешки нужди – храна, подслон, безопасност, сигурност, общуване, социални връзки.

Основният стремеж на екипа на “Розовата къща” е да създадат защитена среда за тази целева група, за да им помогнат да преодолеят социалната изолация, да придобият знания и формират нови социални умения, както за предпазване от заболявания, превенция на смъртност вследствие на употребата на наркотични вещества, така и за по-ефективно справяне с нуждите на ежедневието. По този начин, хората, употребяващи наркотични вещества и/или алкохол имат възможност да повишат качеството си на живот и да пребивават в защитена среда.

Центърът  е последен пристан за хората, останали на улицата и страдащи от различни зависимости. Той се издържа с финансиране по договор със Столична община за управление на предоставянето на социална услуга -делегирана от държавата дейност за едва 30 човека, а реално обслужват близо 180 човека, благодарение на доброволци и нерегулярни дарения. Финансирането обхваща извършване на консултации, групови дейности, придружаване за документи, съдействие с институции и т.н. Средствата достигат само за базисни разходи и не обхващат ремонтни дейности и оборудване

Как ще помогнем: 

Ще осигурим наложителни ремонтни дейности на банята, подновяване на ел.инсталацията, осигуряване на климатик за минимизиране на разходите за отопление, подновяване и допълване на част от обзавеждането, за да се обособят:  стая за психолог и консултации, кухненски кът за хранене и кът за почивка и обучения, склад за съхранение на дарени дрехи и обувки и досиета,  градински кът за групови дейности, лаптоп и принтер за социален работник. Целта ни е да създадем по-добри услови на труд за екипа и доброволците, и уютна среда за хората, които посещават центъра, защото за тях той е техният дом.

Виж още
Новини
29-ти юли 2023
Eдин Процент Промяна организира кампания за Фондация „Център за хуманни политики“
Одобрено изплащане
Целевата сума по каузата е събрана. Направени плащания за каузата: https://drive.google.com/drive/folders/1L-dTMU0nXda3llDXhA9mhbwFF4f4vFxB
27.83 лв. Изплатена сума към бенефициента
1.2 лв. Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.