С любов към животните With love for animals

Животни 0/0
15 Дарители
753.9 EUR дарени от 1023 EUR
Организатор
Стефана Стоянова
Крайна дата
Край след 39 дни
Налична сума
0 EUR
Стефана Стоянова е организатор на кампанията
Край след 39 дни
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми юни 2024
Здравейте! Благодарим на Теодор и на всички останали дарители! С тези парички ще купим поредната противопаразитна таблетка за повече килограми ,която да разделим на 6 кученца, защото паричките недостигат, а сезона на бълхи и кърлежи тепърва е разгара си. За поне още един месец ще имаме защита за тях. За две големи кучета обаче нямаме средства да закупим таблетки за тях. Молим ви да ни помагате, колкото и с каквото можете. С храната се справяме за сега. Само за лекарства са ни нужни, защото изнемогваме. Благодарим много от ❤️❤️❤️ Hello! Thanks to Theodore and all the other donors! With this money we will buy another anti-parasitic tablet for more weight to divide into 6 puppies, because the money is short, and the season of fleas and ticks is just in full swing. For at least another month we will have protection for them. However, for two big dogs we don't have the money to buy tablets for them. Please help us as much as you can with whatever you can. We are managing with food for now. We only need the medicine because we are running out. Thank you very much from ❤️❤️❤️
21.09 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.