500 лв. дарени от 1200 лв. Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).

Събиране на средства за ученически проект

Здравейте, ние сме ученици от 11 клас. Участваме в програмата Teenovator. (https://www.teenovator.bg) Това е програма за тинвйджъри, в която ние, заедно с ментори, развиваме наши бизнес идеи.

Нашата идея, по която вече работим от над половин година е на прага на стартирането. Проектът ни е свързван със създаването на единствената на българския пазар веган протеинова напитка. Искаме да създадем наистина качествен продукт без добавена захар, без лактоза и без глутен.

Причината за създаването на кампанията е, че единственото, което ни спира от финализирането на идеята, е липсата на пари. Вече се свързахме, с компания, която би произвеждала нашия продукт, но нямаме средствата това да се случи.

Ще ни трябват:

500 лв. за формулиране и тестване на продукта

250 лв. за откриване на фирма

300 лв. за суровини

Останалите средства ще ни трябват за адвокат, счетоводител, както и други разходи.

Благодарни сме на всеки, който реши да ни покрепи. Всяко дарение е от значение.

Ако имате някакви въпроси можете да се свържете с нас на: proshakebg@gmail.com

Hello, we are a team of high school students who are currently participating in a start-up program called Teenovator. (https://www.teenovator.bg) This is a program for teenagers in which we, together with mentors, develop our business ideas.

Our idea, which we have been working on for over half a year, is on the threshold of launch. Our project is connected with the creation of the only vegan protein drink on the Bulgarian market. We want to create a truly quality product with no added sugar, no lactose and no gluten.

The reason for creating the campaign is that the only thing stopping us from finalizing the idea is the lack of money. We have already contacted a company that would manufacture our product, but we do not have the funds to make this happen.

We will need:

BGN 500 for product formulation and testing

BGN 250 for opening a company

BGN 300 for raw materials

We will need the remaining funds for a lawyer, an accountant, and other expenses.

We are grateful to everyone who decided to support us. Every donation counts.

If you have any questions you can contact us at: proshakebg@gmail.com


500 лв. дарени от 1200 лв. Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Сподели

Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.
avatar
500 лв. преди 2 месеца
Сподели