Дарители по кампания - Сбъдни мечтата на Цвети


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 2 седмици
19.08 лв. преди 2 седмици
97.85 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
53.67 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 4 седмици
98 лв. преди 4 седмици
29 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
190 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
68.45 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
780.9 лв. преди 1 месец
58.51 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
950 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
422.9 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
491.77 лв. преди 1 месец
19.12 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
24.09 лв. преди 1 месец
43.72 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
105.88 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
837.73 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
34.02 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
246.35 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
93.99 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
28.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
21.17 лв. преди 1 месец
27.08 лв. преди 1 месец
78.3 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
96.25 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
127.35 лв. преди 1 месец
403.35 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
195.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
492.6 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
982.25 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
Shape