Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 49000 лв. Транзакционна такса: 68.9 лв.
Фактура:   Виж Документa


Задрвейте, Йоанче продължава да се лекува в интензивното отделение, тъй като все още е кислородозависима и показателите не са стабилни. Това са регулярните плащания за престоя и лечението и там.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели