Шанс за бебе Йоана Chance for Baby Joanna

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
8789 Дарители
264696.1 EUR дарени от 255646 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Йоана Димитър Атанасова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
51196.73 EUR
Бойка Сашова Тодорова организира кампания за Йоана Димитър Атанасова
Приключила
Налична сума
51196.73 EUR

Шанс за Йоанче A chance for Joanche

27-ми август 2023

Здравейте неуморна сила ❤️
С Йоана искаме да се похвалим ❤️
Йоана се подобрява и от петък следобед разрешиха да я раздвижваме, а днес е предвидено да опитваме да махаме кислорода.
След двудневни събеседвания се взе решение Йоана да започне да се захранва под надзора на диетолог с цел да се изработи по- оптимален хранителен режим и да започнем активно раздвижване ❤️
Благодаря ви, че ни доведохте до тук. Хиляди пъти благодарим.
Направихте чудо за нас ❤️
До момента на пук на всички негативни прогнози от столичните болници в изследванията на Йоана не се потвърждава никаква потайна бактерия или вирус фантом да циркулират в нея.
Възпалението, което предизвика рязкото и драматично влошаване в състоянието на нашия боец е локализирано в дробчетата и на практика овладяно.
Мили хора, отнема време и много средства, за да бъде лекувана Йоана адекватно и успешно. Непредвиденият престой в интензивно отделение и допълнителните изследвания доведоха до оскъпяване и в този миг на паника, болка и страх, вашата добрина и усилия вдигнаха нашето дете и ни дадоха криле ❤️
Благодарение на вас имаме шанс да извървим дългия път до по- добрия живот на Йоана ❤️. Вярата ни днес е по- силна от всякога, защото не сме сами в това страшно изпитание!

Hello tireless force ❤️
Joanna and I want to show off ❤️
Ioana is improving and as of Friday afternoon we were allowed to move her around, and today we are scheduled to try removing the oxygen.
After two days of meetings, it was decided to start Joanna on power feeds under the supervision of a nutritionist in order to work out a more optimal diet and start active exercise ❤️
Thank you for bringing us here. Thank you a thousand times.
You did a miracle for us ❤️
So far, in spite of all the negative predictions from metropolitan hospitals, Joanna's tests have not confirmed any secret bacteria or phantom virus circulating in her.
The inflammation that caused the sudden and dramatic deterioration in our fighter's condition has been localized to the liver and virtually contained.
Folks, it takes time and a lot of resources to adequately and successfully treat Joanna. The unforeseen ICU stay and additional tests made it expensive and in this moment of panic, pain and fear, your kindness and efforts lifted our child and gave us wings ❤️
Thanks to you, we have a chance to walk the long road to a better life for Joanna ❤️. Our faith today is stronger than ever because we are not alone in this terrible ordeal!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.