Шанс за живот за Дани A chance for life for Danny

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3365 Дарители
168146.09 EUR дарени от 255646 EUR
Организатор
Петя Григорова
Бенефициент
Даниел Димитров
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
130708.61 EUR
Петя Григорова организира кампания за Даниел Димитров
Край след 40 дни
Налична сума
130708.61 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Дани премина вторият етап от химиотерапията. Разбира се, има трудни дни и моменти на умора, но Дани е истински боец и понася лечението с невероятна смелост.В сряда му беше направен скенер и се установи, че има смаляване на метастазите,което значи ,че тази химиотерапия в комбинация със имунотерапията му действа и засега няма да му бъдат прибавяни други лекарства. Другата седмица докторите ще обсъдят дали ще бъде назначен точкова лъчетерапия или ще продължат само със лекарствата. Благодарим на всички, че сте до нас! Благодарим Ви за всяка една протегната ръка! Благодарим Ви за Доброто! Danny underwent the second stage of chemotherapy. Of course, there are difficult days and moments of fatigue, but Danny is a real fighter and is taking the treatment with incredible courage.On Wednesday he had a scan and it was found that there is a reduction of metastases, which means that this chemotherapy in combination with immunotherapy is working and for now he will not be added to other drugs. Next week the docs will discuss whether he will be assigned to spot radiation or continue with the meds alone. Thank you all for being there for us! Thank you for every outstretched hand! Thank you for your kindness!
Документи Общо: 1 документа
11000 EUR Плащане по фактура
21 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.