Шанс за живот за Илияна A chance for life for Iliana

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
878 Дарители
23875.45 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Надка Нистерова
Бенефициент
Илияна Георгиева Нистерова
Крайна дата
Край след 69 дни
Налична сума
937.55 EUR
Надка Нистерова организира кампания за Илияна Георгиева Нистерова
Край след 69 дни
Налична сума
937.55 EUR

Искам да живея и да се боря I want to live and fight

18-ти юни 2024

Здравейте прекрасни хора 💞 Моята борба продължава и имам нужда от Вас и вашите добри сърца, за да победя 💞 Вече почти 20 дни изминаха откакто съм в Турция. За тези дни тук лекарите ми взеха биопсия, направиха много изследвания, минах през първата химиотерапия, а скоро ме очаква и втората. Изпратен е материал и за генетичен тест, който ще изследва над 500 генома и може би ще имам промяна и в лечението след резултата. Няма да крия страх ме е, но ми се живее. Имам силата и куража да се боря 💞 Имам нужда и от Вашата помощ, за да имам възможността да се боря. Средствата ми към момента са много малко, а трябва дя доплатя втората сума за генетичният тест плюс втората химиотерапия, която е на стойност 1600 евро 🙏🏻 Бъдете с мен мили хора 🙏🏻 Дайте ми шанс за живот 💞

Hello lovely people 💞 My struggle continues and I need you and your kind hearts to win 💞 It's been almost 20 days since I've been in Turkey. In these days here the doctors took a biopsy, did many tests, I went through the first chemotherapy and soon I will have the second one. I have also been sent for a genetic test which will examine over 500 genomes and maybe I will have a change in treatment after the result. I won't hide my fear, but I want to live. I have the strength and courage to fight 💞 I need your help too to have the ability to fight. My funds at the moment are very little and I have to pay the second amount for the genetic test plus the second chemotherapy which is worth 1600 euros 🙏🏻 Be with me dear people 🙏🏻 Give me a chance for life 💞

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.