Шанс за живот за Илияна A chance for life for Iliana

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
879 Дарители
24022.86 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Надка Нистерова
Бенефициент
Илияна Георгиева Нистерова
Крайна дата
Край след 68 дни
Налична сума
1084.96 EUR
Надка Нистерова организира кампания за Илияна Георгиева Нистерова
Край след 68 дни
Налична сума
1084.96 EUR

Спешно да помогнем на Илияна Urgent help for Iliana

7-ми юли 2024

39 годишната Илияна Нистерова от Велинград има спешна нужда от всички НАС 💞 Както бяхме споделили след редица пропуски на български лекар Илияна заминава спешно за Турция. Рак на панкреаса чува съвсем неочаквано при посещение за преглед. Живота я поставя на колене и единственото, което и остава е да се бори за живота си 🙏🏻 След пристигането си в Турция на Илияна и правят спешна биопсия, която потвърждава диагнозата и се справят с инфектиралата се рана от ненужната операция в България. Назначена е химиотерапия като тя преминава през две от тях. Всяка е на стойност 1600 евро. Разходите за наем, химия и изследвания са непосилни на Илиянка, която е там с 70 годишната си майка. Единственият шанс да продължи лечението сме НИЕ хората. Към този момент очакваме в Понеделник и резултата от генетичният тест, като тогава може да има и промяна в лечението. След четвъртата химиотерапия ще бъде направен и контролен Ядрено-магнитен резонанс. Без средства, с диагноза рак на панкреаса и изоставена от държавата си Илияна се бори в чужда държава за живота си. Нека да споделим за нея, да дарим, да я подкрепим и да и дадем надежда, сила и вяра, че ще успее и не е сама 💞💞

39 year old Iliana Nisterova from Velingrad is in urgent need of all of US 💞 As we had shared after a number of omissions of a Bulgarian doctor Iliana is going to Turkey urgently. She heard pancreatic cancer quite unexpectedly during a visit for a check-up. Life brings her to her knees and the only thing left for her to do is fight for her life 🙏🏻 After arriving in Turkey Iliana had an emergency biopsy which confirmed the diagnosis and dealt with the infected wound from the unnecessary surgery in Bulgaria. Chemotherapy was prescribed and she underwent two of them. Each one cost 1600 euros. The cost of rent, chemo and tests is prohibitive for Ilianka who is there with her 70 year old mother. The only chance to continue the treatment is WE the people. At this point we are waiting for the result of the genetic test on Monday, and then there may be a change in treatment. After the fourth chemo treatment, a follow-up MRI will be done. Without funds, diagnosed with pancreatic cancer and abandoned by her country, Iliana is fighting for her life in a foreign country. Let's share for her, donate, support her and give her hope, strength and faith that she will succeed and she is not alone 💞💞

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.