Шанс за живот за Илияна A chance for life for Iliana

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
879 Дарители
24022.86 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Надка Нистерова
Бенефициент
Илияна Георгиева Нистерова
Крайна дата
Край след 69 дни
Налична сума
1084.96 EUR
Надка Нистерова организира кампания за Илияна Георгиева Нистерова
Край след 69 дни
Налична сума
1084.96 EUR

Спешно имаме нужда от средства We urgently need funds

13-ти юни 2024

💞 Шанс за живот за Илияна от Велинград 💞 Борбата продължава… Борба за живот и за шанс да дочакаш и да изпълниш дните си със смисъл 🙏🏻 Илияна на 39 години, както знаете чува страшната диагноза рак на панкреаса преди малко повече от месец. С усилия пое по пътя на лечение в България, но това се оказа грешния път. Последва неуспешна операция, възпаление на раната, незабелязана белодробна емболия. По-спешност с линейка и медицински екип тя замина за Турция, за да търси спасение 🙏🏻 След пек скенер, биопсия, лечение на възпалението на раната, кръвни изследвания… Диагнозата бе потвърдена, като има метастази само в черния дроб. Първата химиотерапия вече премина, а Илиянка се чувства добре на този етап с леки неразположения. Вливките ще бъдат на всеки 15 дни, като след четвъртата химиотерапия ще има контролни изследвания. Изпратен е материал и за генетичен тест, като резултат ще имаме до две седмици, а след него може да се наложат промени в лечението. Точна оферта за лечение нямаме 🥺 В онкологията трудно се дава прогноза и оферта, за това Илияна има нужда от вас повече от всичко 🙏🏻 Към този момент всичко към болницата е платено, но средствата са почти похарчени, а наближава втората вливка. Бъдете шанса, вярата, надеждата и подкрепата за Илиянка 💞 Споделете и подкрепете 💗

💞 A chance for life for Iliyana from Velingrad 💞 The fight continues... Fight for life and for a chance to wait and fill your days with meaning 🙏🏻 Iliyana, 39 years old, as you know heard the terrible diagnosis of pancreatic cancer a little over a month ago. With effort she embarked on the path of treatment in Bulgaria, but it turned out to be the wrong path. Failed surgery, wound inflammation, unnoticed pulmonary embolism followed. More urgently, with an ambulance and medical team, she travelled to Turkey to seek salvation 🙏🏻 After a peck scan, biopsy, wound inflammation treatment, blood tests... The diagnosis was confirmed, with metastasis only to the liver. The first chemotherapy has now been completed and Ilianka is feeling fine at this stage with minor ailments. Infusions will be every 15 days, with follow-up tests after the fourth chemotherapy. Material has also been sent for genetic testing, and we will have the result in two weeks, after which changes in treatment may be necessary. We don't have an exact quote for treatment 🥺 In oncology it is hard to give a prognosis and quote, so Iliana needs you more than anything 🙏🏻 At this point everything to the hospital has been paid, but the funds are almost spent, and the second infusion is coming up. Be the chance, faith, hope and support for Iliyanka 💞 Share and support 💗

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.