Дарители по кампания - Шанс за живот за Натали


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

1188.39 лв. преди 2 часа
19.18 лв. преди 11 часа
48.71 лв. преди 14 часа
58.25 лв. преди 17 часа
23.44 лв. преди 17 часа
29.05 лв. преди 17 часа
24.12 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
236.55 лв. преди 1 ден
48.67 лв. преди 1 ден
24.12 лв. преди 2 дни
29 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
97.92 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
97.13 лв. преди 3 дни
38.87 лв. преди 3 дни
14.24 лв. преди 3 дни
37.54 лв. преди 3 дни
8.91 лв. преди 3 дни
18.87 лв. преди 3 дни
9.17 лв. преди 3 дни
96.25 лв. преди 3 дни
29.05 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
146.51 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 4 дни
14.24 лв. преди 4 дни
24.12 лв. преди 4 дни
9.33 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
19.15 лв. преди 4 дни
4.37 лв. преди 4 дни
95.84 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
9.33 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 4 дни
29 лв. преди 4 дни
48.71 лв. преди 4 дни
9.33 лв. преди 4 дни
19.18 лв. преди 5 дни
980.5 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 5 дни
48.67 лв. преди 5 дни
9.34 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
10.33 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 5 дни
48.67 лв. преди 5 дни
9.08 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
410.1 лв. преди 5 дни
196.5 лв. преди 5 дни
9.3 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
47.87 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
18.92 лв. преди 5 дни
29.05 лв. преди 5 дни
19.17 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 5 дни
19.2 лв. преди 5 дни
23.87 лв. преди 6 дни
409.93 лв. преди 6 дни
19.15 лв. преди 6 дни
29 лв. преди 6 дни
18.62 лв. преди 6 дни
19.15 лв. преди 6 дни
19.25 лв. преди 6 дни
6415.32 лв. преди 6 дни
29.14 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
4.37 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
48.71 лв. преди 6 дни
98 лв. преди 6 дни
4.21 лв. преди 6 дни
0.48 лв. преди 6 дни
48.21 лв. преди 6 дни
8.36 лв. преди 6 дни
97.85 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
29.03 лв. преди 6 дни
53.63 лв. преди 6 дни
29.03 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
48.67 лв. преди 6 дни
1.47 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
14.27 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
18.85 лв. преди 6 дни
29.03 лв. преди 6 дни
2.45 лв. преди 6 дни
97.77 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
48.71 лв. преди 6 дни
58.55 лв. преди 6 дни
24.12 лв. преди 6 дни
8.91 лв. преди 6 дни
14.11 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
48.67 лв. преди 6 дни
48.12 лв. преди 6 дни
28.66 лв. преди 6 дни
47.23 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
48.72 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
4.19 лв. преди 6 дни
19.24 лв. преди 6 дни
9.33 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
4.43 лв. преди 6 дни
Shape