Шанс за Краси да отгледа детето си A chance for Krasi to raise her child

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Шанс за Краси да отгледа детето си A chance for Krasi to raise her child

178 Дарители
3590.93 EUR дарени от 80171 EUR
Бенефициент
Красимир Пилев Запрянов
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
166.53 EUR
Галина Златкова Димитрова организира кампания за Красимир Пилев Запрянов
Край след 6 дни
Налична сума
166.53 EUR

Благотворителна кампания в подкрепа на Краси

Мили хора,

казвам се Галина Димитрова е съм половинката на Краси и майка на малкото му детенце. Бих искала да ви разкажа историята му и да потърся Вашата помощ в този труден за нас момент.

Краси катастрофира много тежко с мотор. В продължение на няколко месеца беше в кома. В момента е изписан и е в домашни условия. Поради тежките травми се оказа, че в България няма болница, която е в състояние да лекува всичките му проблеми комплексно. Ето защо се наложи да потърсим спасение в чужбина. Предстои му изключително дълго и тежко лечение. Цената за възстановяването му е 4-месечен курс в клиника Мемориал в Турция като на месец цената е 20,000€ или общо 80,000€. 

Тази сума е непосилна за нашето семейство и за това се обръщаме към Вас - Дарителите. Молим Ви от сърце да ни подкрепите в най-трудния момент в живота ни. Нека дадем шанс на Краси да отгледа детето си. 🙏🏻

Благодарим Ви от ❤️‼️

Charity campaign in support of Krasi

Dear people,

my name is Galina Dimitrova and I am Krasi's half and the mother of his little child. I would like to tell you his story and seek your help in this difficult time for us.

Krasi crashed very badly with a motorbike. He was in a coma for several months. He is now discharged and at home. Due to the severe injuries, it turned out that there is no hospital in Bulgaria that is able to treat all his problems comprehensively. That is why we had to seek salvation abroad. He is facing an extremely long and difficult treatment. The cost of his recovery is a 4-month course at the Memorial Clinic in Turkey at a cost of 20,000€ per month or 80,000€ in total.

This amount is unaffordable for our family and that is why we are turning to you, the donors. We ask you from the bottom of our hearts to support us at the most difficult time in our lives. Let's give Krasi a chance to raise her child. 🙏🏻

Thank you from ❤️‼️

Виж още
Новини
18-ти ноември 2022
Галина Златкова Димитрова организира кампания за Красимир Пилев Запрянов
Одобрено изплащане Approved repayment
Благодаря от сърце на всички дарители,че дадохте шанс на Краси да се лекува и отново да бъде пълноценен човек и баща. В понеделник на 21.11 ще бъде пр... Thank you from the bottom of my heart to all the donors for giving Krasi a chance to heal and be a full man and father again. On Monday 21.11 he will...
6657.53 BGN Изплатена сума към бенефициента
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.