Дарители по кампания - Шанс за Краси да отгледа детето си


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
48.76 лв. преди 9 месеца
9.18 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 11 месеца
1.47 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
48.62 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.08 лв. преди 1 година
18.41 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
46.82 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
18.85 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
68.52 лв. преди 1 година
18.87 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
237.84 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
47.79 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
36.94 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
58.58 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.14 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
191.33 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
4.22 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
28.95 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
6.39 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
15.28 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
7.14 лв. преди 1 година
4.19 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
28.63 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
38.91 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
8.96 лв. преди 1 година
9.08 лв. преди 1 година
97.96 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
9.06 лв. преди 1 година
9.09 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
9.08 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
9.07 лв. преди 1 година
57.81 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
18.85 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
24.15 лв. преди 1 година
94.31 лв. преди 1 година
18.87 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
Shape