Шанс за малкия Ивко A chance for little Ivko

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6525 Дарители
386160.55 EUR дарени от 552195 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Нели Ненова
Бенефициент
Ивайло Христов Йорданов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
355769.17 EUR
Нели Ненова организира кампания за Ивайло Христов Йорданов
Приключила
Налична сума
355769.17 EUR

Нова информация за лечението New information about the treatment

12-ти април 2024
Безкрайно благодарим на всички хора, които се отзоваха и които дариха от средствата си за Ивко! Безкрайно бладорарим за вашата доброта и съпричастност! От протон центровете в Европа ни отговориха, че не се прилага протон терапия на цялата централна нервна система на деца под 3-годишна възраст, защото това е пагубно за менталното им развитие. От всички университетски болници в Турция и Германия, които ни отговориха до този момент, ни насочват към химиотерапия и трансплантация на стволови клетки или костен мозък. Офертата за Кьолн е 540000 евро. Турция празнуват Рамазан байрам и се бавят с отговорите от клиниките. Очакваме ги другата седмица...Не знаем и там каква ще бъде окончателната цена на лечението, а се изисква предварително плащане на сумите за изследванията и терапиите. Тъй като времето е решаващ фактор, ще отидем там, където успеят най-бързо да реагират и където ще ни предложат най-адекватното лечение за момченцето ни.... В момента, в който се спрем на окончателна оферта, ще уведомя вс ички. We are eternally grateful to all the people who responded and who donated their money for Ivko! We are endlessly blessed for your kindness and compassion! The proton centers in Europe told us that proton therapy is not administered to the entire central nervous system of children under 3 years of age because it is detrimental to their mental development. From all the university hospitals in Turkey and Germany that have responded to us so far, we have been referred to chemotherapy and stem cell or bone marrow transplant. The offer for Cologne is 540000 euros. Turkey are celebrating Ramadan Bayram and are slow in getting answers from the clinics. We are expecting them next week...We don't know what the final price of the treatment will be there either, and they require payment in advance for the tests and therapies. Since time is a critical factor, we will go where they can respond the fastest and where they will offer us the most adequate treatment for our boy.... The moment we decide on a final offer, I will let everyone know.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.