Шанс за малкия Ивко A chance for little Ivko

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6526 Дарители
384035.75 EUR дарени от 552195 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Нели Ненова
Бенефициент
Ивайло Христов Йорданов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
353644.37 EUR
Нели Ненова организира кампания за Ивайло Христов Йорданов
Приключила
Налична сума
353644.37 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

17-ти април 2024
Здравейте, Много бързо се промениха нещата при нас, тъй като се забавиха с отговорите от Германия. От университетската болница в Кьолн (тази, от която имахме оферта) и то от международния отдел продължиха да отговарят на немски на мейлите, които им изпращах на английски. Когато ги попитах кога най-рано могат да ни приемат, те ми писаха (благодарение на Google translate успях да разбера какво), че трябва първо да преведем сумата от 540к евро и след това ще могат да ни насрочат час, а ние нямаме време. Тъй като проучвахме и клиники в Турция и чакахме отговори след техните празнични дни, разгледахме всички налични оферти и имахме план да пътуваме с колата в четвъртък, за да се започне спешно стабилизиране на детето, изследвания и след това да се назначи нужната терапия. Днес здравословното състояние на Ивко, обаче, се влоши и трябваше спешно да се организираме по някакъв начин да се транспортираме до там и то по възможност под лекарско наблюдение. Това, което ни предложиха е да ни вземе линейка до болницата, за да могат да му се направят необходимите вливания по пътя при нужда. Прилагам проформа фактурата от фирмата и моля личните данни на сина ми да бъдат частично покрити в случай, че трябва да се предостави фактурата публично. Ще пиша, когато имам повече яснота за диагностиката и лечението, които ще последват. Благодаря за разбирането! Поздрави, Нели Hello, Things have changed very quickly for us as there has been a delay in replies from Germany. The university hospital in Cologne (the one we had an offer from) and the international department at that, kept replying in German to the emails I sent them in English. When I asked them when the earliest they could admit us, they wrote to me (thanks to Google translate I was able to find out what) that we had to transfer the sum of 540k euros first and then they would be able to schedule an appointment for us and we didn't have time. As we were also researching clinics in Turkey and waiting for answers after their holidays, we looked at all the offers available and had a plan to travel by car on Thursday to start the emergency stabilization of the child, tests and then to appoint the necessary therapy. Today, however, Ivko's health deteriorated and we had to make urgent arrangements to somehow transport him there and possibly under medical supervision. What we were offered was an ambulance to take us to the hospital so that the necessary infusions could be given to him en route if needed. I enclose the proforma invoice from the company and ask that my son's personal details be partially covered in case the invoice needs to be made public. I will write when I have more clarity on the diagnosis and treatment that will follow. Thanks for your understanding! Regards, Nellie
Документи Общо: 1 документа
2744 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.