Шанс за малкия Ивко A chance for little Ivko

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6525 Дарители
386160.55 EUR дарени от 552195 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Нели Ненова
Бенефициент
Ивайло Христов Йорданов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
355769.17 EUR
Нели Ненова организира кампания за Ивайло Христов Йорданов
Приключила
Налична сума
355769.17 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

23-ти април 2024
Това е проформа фактурата, която вчера ни издадоха от болницата. По изключение ни приеха без да има получено плащане, тъй като дойдохме по спешност. В тези разходи са включени 10 дни хоспитализация, ЯМР на глава и цял гръбначен стълб (който продължи 2 часа днес), кръвните тестове, поставянето на порт за химиотерапиите и подробния патологичен тест, чийо резултати изчакваме до понеделник, за да се разбере кой подтип на медулобастома е. Все още нямаме проформа фактура за лечението, което ще предстои... Стискаме палци резултатите да са добри.... This is the pro forma invoice that the hospital issued us yesterday. Exceptionally, we were admitted without any payment received as we came as an emergency. Included in these costs are 10 days of hospitalization, MRIs of the head and entire spine (which lasted 2 hours today), blood tests, port placement for the chemo, and the detailed pathology test whose results we are waiting until Monday to find out which subtype of medulloblastoma it is. We still don't have a proforma invoice for the treatment that will be forthcoming... Fingers crossed the results are good....
Документи Общо: 1 документа
24500 BGN Плащане по фактура
44.45 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.