Шанс за малкия Ивко A chance for little Ivko

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
6526 Дарители
384035.75 EUR дарени от 552195 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Нели Ненова
Бенефициент
Ивайло Христов Йорданов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
353644.37 EUR
Нели Ненова организира кампания за Ивайло Христов Йорданов
Приключила
Налична сума
353644.37 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

25-ти април 2024
Днес получихме проформата за първите 9 цикъла на химиотерапия, които ще трябва да направят на Ивко. Започна и първият цикъл, който продължава 5 дни. Имаме възможност терапиите да не се заплащат на един път, а при всяко идване. Смятам, че това е по-разумен подход. За това моля да се заплати само цикъл 1, който е на стойност 9200 евро. Попитах защо са различни цените при терапиите и ми обясниха, че медикаментите, които се използват всеки път са на различна стойност. Добавиха и че вариации от тази оферта може и да има в случаите, в които ще трябва да се правят например допълнителни изследвания, кръвопреливания и допълнителни терапии, ако състоянието на детето го налага. Когато наближи краят на химиотерапиите, ще получим проформа факура и за трансплантацията на костен мозък/стволови клетки. Благодаря предварително! Today we got the proforma for the first 9 cycles of chemo they will have to do on Ivko. The first cycle, which lasts 5 days, has started. We have the option to have the therapies not paid for in one go, but each time they come. I think this is a more reasonable approach. For this I ask to pay only cycle 1, which is worth 9200 euros. I have asked why the prices are different for the therapies and it has been explained to me that the medications that are used each time are of a different value. They added that there may be variations from this offer in cases where additional tests, blood transfusions and additional therapies will need to be done for example if the child's condition requires it. When the end of chemotherapy is near, we will also receive a pro forma invoice for the bone marrow/stem cell transplant. Thanks in advance!
Документи Общо: 1 документа
18032 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.