Дарители по кампания - Шанс за Павел


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 2 дни
117.16 лв. преди 3 дни
522.5 лв. преди 1 седмица
2.45 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
58.55 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.88 лв. преди 1 седмица
289.75 лв. преди 1 седмица
87.95 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
38.44 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
116.69 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
24.11 лв. преди 1 седмица
19.25 лв. преди 2 седмици
98.3 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
95.31 лв. преди 2 седмици
18.97 лв. преди 2 седмици
196.86 лв. преди 2 седмици
11539.41 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
6.05 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
48.21 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
23.12 лв. преди 2 седмици
29 лв. преди 2 седмици
4.41 лв. преди 2 седмици
97.98 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
147.25 лв. преди 2 седмици
9.07 лв. преди 2 седмици
4.41 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.64 лв. преди 2 седмици
4.21 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
41.76 лв. преди 2 седмици
9.25 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
14.26 лв. преди 2 седмици
196.5 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
492 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.25 лв. преди 2 седмици
293.8 лв. преди 2 седмици
38.38 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
197.1 лв. преди 2 седмици
29.03 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
9.07 лв. преди 2 седмици
986.9 лв. преди 2 седмици
1.27 лв. преди 2 седмици
14.11 лв. преди 2 седмици
0.48 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
9.3 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
57.92 лв. преди 2 седмици
97.77 лв. преди 2 седмици
196.05 лв. преди 2 седмици
68.34 лв. преди 2 седмици
19.87 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
9.25 лв. преди 2 седмици
14.26 лв. преди 2 седмици
289.75 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
48.9 лв. преди 2 седмици
68.53 лв. преди 2 седмици
295 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
4.41 лв. преди 2 седмици
14.24 лв. преди 2 седмици
29.03 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
9.38 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
194.72 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.12 лв. преди 2 седмици
48.64 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
16.51 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
94.94 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
24.12 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
117.43 лв. преди 2 седмици
4.37 лв. преди 2 седмици
98.3 лв. преди 2 седмици
19.15 лв. преди 2 седмици
8.84 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
Shape