Шанс за Павел A chance for Paul

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1398 Дарители
50379.13 EUR дарени от 102258 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Лидия Трайкова
Бенефициент
Павел Георгиев Благоев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Лидия Трайкова организира кампания за Павел Георгиев Благоев
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми февруари 2024
Здравейте скъпи хора, утре на 7ми февруари ще бъде извършена първата манипулация на Павел. Изключително сложна биопсия от засегнатата бедрена кост от тумора и от самият тумор. При тази процедура той ще бъде подложен на пълна анестезия и изисква хоспитализация. Обявената сума не може да бъде фиксирана, тъй като в самия процес могат за възникне нужда от предприемането на не описани в проформата действия. Благодаря на всеки един включил се в кампанията за дадената възможност на Павел да се пребори със злокобната диагноза. Hello dear people, tomorrow on the 7th of February the first manipulation will be performed on Paul. An extremely complicated biopsy from the affected femur bone from the tumor and from the tumor itself. In this procedure he will be under full anaesthesia and require hospitalisation. The amount quoted cannot be fixed as actions not described in the proforma may need to be taken in the process itself. Thank you to everyone involved in the campaign for giving Paul the opportunity to fight his malignant diagnosis.
Документи Общо: 1 документа
15680 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.